Kasy fiskalne ONLINE

 

Na dzień dzisiejszy, nie ma jeszcze zatwierdzonych regulacji prawnych

dotyczących kas ONLINE.

 

Na chwilę obecną, znany jest tylko PROJEKT USTAWY, ale sama USTAWA nie pojawiła się.

Najwcześniej kasy ONLINE mogą pojawić się na rynku w drugiej połowie 2018r.

 

W sprawie szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt

pod nr tel.606765047

 

 

 

 

 

Kasy fiskalne od pierwszej sprzedaży w 2017 r.

 

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem w sprawie zwolnień z kas stanowi likwidacja 2-miesięcznego okresu na wprowadzenie urządzenia fiskalnego dla podatników świadczących usługi wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-j, czyli m.in. usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem oraz usługi fryzjerskie i kosmetyczne.

W § 5 ust. 7 tego aktu prawnego czytamy:

§ 5

(…)

7. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania czynności, o której mowa w § 4.

 

W praktyce oznacza to, iż przedsiębiorca planujący rozpoczęcie wykonywania jakiejkolwiek czynności z § 4 musi zakupić, zgłosić w urzędzie i zafiskalizować przy pomocy uprawnionego serwisanta kasę fiskalną jeszcze przed przyjęciem pierwszego klienta. Dostawę towarów i świadczenie usług z całego katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas należy bowiem ewidencjonować za pomocą urządzenia fiskalnego już od pierwszej sprzedaży.

Jeżeli podatnik wcześniej korzystał ze zwolnienia podmiotowego – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów – traci do niego prawo z chwilą wykonania czynności z katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas.