CETNAR - autoryzowany serwis gwarancyjny i  pogwarancyjny kas fiskalnych i drukarek fiskalnych, na ternie Łodzi i całego woj.łódzkiego.

      Cechuje nas fachowe doradztwo, poparte wieloletnim doświadczeniem, szybki i rzetelny serwis.

 

 

 

Oprócz kas/drukarek fiskalnych, w naszej ofercie, znajdują się także, terminale płatnicze, wagi, skanery, szuflady kasowe, rolki, nakładki na klawiaturę.

 

Oferujemy urządzenia najwyższej jakości, w relatywnie niskich cenach. Przy zakupie kasy/drukarki fiskalnej oferujemy możliwie niskie koszty dodatkowe, związane z instalacją ( programowanie, szkolenie, fiskalizacja)

 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAKUPIE KASY/DRUKARKI FISKALNEJ

Przy zakupie kasy/drukarki fiskalnej, tak na prawdę sprzedający i serwis, nie potrzebują żadnych dokumentów.

Wystarczy, przed wizytą, przygotować dane  takie jak:

- nazwa firmy + imię i nazwisko właściciela (przy firmie jednoosobowej),

- adres siedziby firmy + adres instalacji kasy jeśli jest inny niż siedziby. W przypadku kasy/drukarki mobilnej, w nagłówek , wpisywany jest adres siedziby + dopisek "kasa mobilna",

- NIP firmy

KASA FISKALNA CZY DRUKARKA FISKALNA ?

KASA FISKALNA - podstawowe, samodzielne urządzenie, służące do wystawiania paragonów fiskalnych. Baza towarów/usług, może być programowana bezpośrednio z klawiatury urządzenia. Urządzenia dostępne w wersji mobilnej, oraz stacjonarnej.

DRUKARKA FISKALNA - urządzenie zaprojektowane z myślą o współpracy z programem magazynowym, zainstalowanym na komputerze lub laptopie. Wszystkie informacje o obrocie, rejestrowane są w pamięci drukarki fiskalnej, a paragony wystawiane są za pomocą programu komputerowego. Urządzenie dostępne w wersji mobilnej , oraz stacjonarnej.

 

CZYM KIEROWAĆ SIĘ PRZY ZAKUPIE KASY/DRUKARKI FISKALNEJ ?

Oferta kas fiskalnych na rynku jest bardzo bogata.... od najtańszych, aż do  najbardziej nowoczesnych rozwiązań - kas systemowych.

Jak wybrać urządzenie, które będzie najbardziej odpowiednie do naszej działalności, czym kierować się przy jego zakupie, na co zwracać uwagę......... Poniżej kilka z najbardziej istotnych czynników mających wpływ na wybór właściwego urządzenia.

1. ilość wystawionych paragonów fiskalnych (dziennie),

2. ilość sprzedawanego asortymentu ( ilość PLU dostępna w kasie fiskalnej)

3. ilość kasjerów ( jeśli chcemy rozliczać każdą osobę obsługującą kasę z utargu)

4. sprzedaż stacjonarna czy mobilna ( gabaryty kasy, wydajność akumulatorów )

5. ilość dostępnych w kasie portów komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi (szuflada, skaner, waga,terminal kart płatniczych)

6. do gabinetów lekarskich czy kancelarii prawniczej, na szczególną uwagę zasługiwać będzie - nowoczesny design, prosta obsługa, niewielki gabaryty.

ZAKUP KASY/DRUKARKI FISKALNEJ WARTO DOBRZE PRZEMYŚLEĆ.

  W PRZYPADKU AWARII URZĄDZENIA PODATNIK MA OBOWIĄZEK ZAPRZESTAĆ SPRZEDAŻY, JEŚLI NIE POSIADA KASY REZERWOWEJ.

 

W jaki sposób można odliczyć ulgę na zakup kasy/drukarki fiskalnej.

Ulgę na zakup kasy/drukarki fiskalnej odliczmy w zależności od formy rozliczania się z podatku VAT.

- będąc czynnym płatnikiem VAT - ulga obniża podatek VAT w przypadku, gdy takowy występuję do zapłaty, bądź  podatnik otrzyma zwrot na konto bankowe,

- będąc podatnikiem zwolnionym z podatku VAT - zwrot za zakup kasy/drukarki fiskalnej , przelewany jest na konto bankowe podatnika. W tym celu należy złożyć we właściwym US, oświadczenie o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy/drukarki fiskanej.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku zwrot nie może przekroczyć 90% wartości urządzenia, nie więcej niż 700,00 zł

Pamiętaj !!!

Z ULGII NA ZAKUP KASY FISKALNEJ MOŻNA SKORZYSTAĆ TYLKO RAZ !!!

Przegląd techniczny kasy/drukarki fiskalnej.

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy/drukarki fiskalnej, powinien być wykonywany, nie rzadziej niż co 24 m-ce, od daty ufiskalnienia urządzenia.

Instnieje możliwość wykonania przeglądu rocznego, co daje nam przedłużenie gwarancji na moduł fiskalny

Sankcje za brak przeglądu.

Zgodnie z art.111 ust.6 ustawy o VAT, podatnik jest zobowiązany, do zwrotu wydatkowanej kwoty na zakup kasy fiskalnej w przypadku gdy:

- zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej, przed upływem 3 lat od dnia fiskalizacji kasy,

- nie dokonują w obowiązującym terminie, przeglądów technicznych przez właściwy serwis. Przeglądu, bądź naprawy może dokonać tylko i wyłącznie serwis w którym kasa/drukarka fiskalna, została ufiskalniona.

Zmiana serwisu kasy/drukarki fiskalnej

W celu dokonania zmiany serwisu z dotychczasowo obsługującego naszą firmę na inny, wskazany przez podatnika, należy udać się do firmy przejmującej serwis z książką serwisową naszego urządzenia fiskalnego, wypełnić odpowiedni wniosek, gdzie należy m.in. podać przyczynę zmiany serwisu, wysłać go do producenta. Dopiero po decyzji producenta, nowy serwis (jeśli uzyskał zgodę na przejęcie serwisu), może wypełnić książkę serwisową, i dokonać przeglądu bądź naprawy urządzenia.

Jeśli dotychczasowy serwis istnieje, zmiana taka jest płatna. Wysokość jej, uzależniona jest od aktualnej ceny, jaką pobiera producent za takową zmianę.

W przypadku gdy dotychczasowy serwis zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej, bądź nie ma aktualnych uprawnień serwisowych - zmiana taka , jest bezpłatna.

Zaginięcie książki serwisowej - co dalej ?

Podatnik posiadający w użytkowaniu kasę/drukarkę fiskalną, ma obowiązek okazać ją na żądanie urzędu skarbowego. W książce serwisowej powinny znajdować się następujące wpisy:

- daty wykonywanych przeglądów okresowych,

- interwencje serwisowe,

- nr ewidencyjny nadany przez US.

W przypadku jej zaginięcia, należy wystąpić do serwisu obsługującego kasę fiskalną, o wydanie duplikatu książki serwisowej, oraz konieczne jest zgłoszenie zaginięcia do właściwego US.

Zwrot towaru/reklamacja

Przy każdym zakupie, kasjer ma obowiązek wydać klientowi paragon fiskalny, który jest potwierdzeniem dokonania zapłaty a jednocześnie niezbędnym dokumentym do dokonania zwrotu/reklamacji towaru/usługi.

Osoba zwracająca bądż reklamująca towar/usługę, ma obiązek przedstawić osobie uprawnionej do przyjęcia zwrotu/reklamcji, paragon wydrukowany z kasy/drukarki fiskalnej. Na tej podstawie możemy przyjąć towar, a paragon wpiąć do zeszytu "błędów i korekt", i opisać powód jego przyjęcia . Na tej podstawie, osoba księgująca firmę, nie wliczy kwoty z opisanego paragonu do obrotu miesięcznego.

Zeszyt taki musi być zatytuowany "Zeszyt błędów i korekt do kasy/drukarki fiskalnej o nr fab. i nr uni." , należy go przetrzymywać, aż do monetu likwidacji danej kasy/drukarki fiskalnej.

Awaria kasy/drukarki  fiskalnej - co dalej

Awaria kasy fiskalnej, może spotkać każdego przedsiębiorcę. W tej sytuacji, należy niezwłocznie powiadomić serwis, który usunie usterkę. Jeżeli, nie podatanik, nie posiada urządzenia rezerwowego, powinien zaprzestać sprzedaży, do czasu naprawy kasy fiskalnej.

Konsekwencje z tytułu sprzedaży towarów/usług, pomimo awarii kasy/drukarki fiskalnej

Przedsiębiorca, który ma obowiązek ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, powinien zdawać sobie sprawę, z konsekwencji wynikających, z nieewidencjonowania sprzedaży na kasie.

Przede wszystkim musi wiedzieć, że:

- może zostać posądzony o wykroczenie, a nawet przestępstwo skarbowe,

- będzie zmuszony do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej/drukarki fiskalnej (w przypadku kiedy takowa została pobrana),

- kara finansowa nałożona przez organ podatkowy, może wynosić 30% podatku naliczonego przy zakupie towarów, usług

- kara grzywny wynosząca nawet do 180 stawek dziennych

Posumowując - gdy popsuje się kasa fiskalna, a nie możemy zaprzestać sprzedaży, warto zainwestować w tzw, kasę rezerwową. Zakup takiej kasy, nie jest obowiązkowy, jednak posiadając takową, podatnik może w razie awarii, zakończenia pamięci fiskalnej, bez przerwy w sprzedaży, prowadzić swoją działalność gospodarczą.